Program pro volby 2014

Život na radnici

 • otevřeme radnici všem
 • budeme s vámi jednat vstřícně, občan je našim váženým partnerem
 • zapojíme vás do rozhodování o rozvoji města, budeme s vámi veřejně a včasně projednávat zásadní projekty
 • komunikace s vámi bude srozumitelná, informace budou dostupné a přehledné
 • budeme zodpovědně hospodařit s veřejnými prostředky
 • zajistíme bezplatný informační systém, který vás pomocí SMS nebo emailu upozorní, že vaše žádost je vyřízena, např. řidičský průkaz, pas – doklad je hotov a připraven k vyzvednutí
 • budeme aktivně vyhledávat finanční zdroje z EU i další
 • všechny zakázky města budou maximálně transparentní  – na webových stránkách města zpřístupníme smlouvy, zakázky, výběrová řízení, žádosti, operace, fakturaci…
 • zavedeme transparentní účty města
 • provedeme revizi všech dlouhodobých stávajících smluv našeho města kvůli hledání úspor (operátoři, banky, energie, …)
 • na stránkách města zprostředkujeme online vysílání ze zasedání zastupitelstva vč. archivace přenosů
 • Listy změníme na nezávislé informační médium

 

podařilo se nám:

 • transparentně rozhodovat – u našich zastupitelů víte, jak hlasovali
 • na jednání zastupitelstva předsazujeme projednávání bodů a diskuze na základě přítomnosti občanů a šetříme tak váš čas
 • prosadit rozklikávací rozpočet na stránkách města
 • s vaší pomocí prosadit některé změny v návrhu územního plánu

 

Kulturní život

 • město vrátíme na pozici kulturního centra mikroregionu
 • budeme hledat možnosti pro zřízení společenského sálu v majetku a provozu města (pořádání tanečních, plesů, koncertů a  dalších kulturních společenských akcí)
 • zřídíme městskou výstavní síň s otevřeným prostorem pro prezentaci místních i regionálních umělců
 • budeme navazovat a rozvíjet partnerství s městy v ČR i zahraničí
 • zlepšíme koordinaci, vzájemnou komunikaci a spolupráci pořadatelů akcí
 • rozšíříme otevírací dobu v zámeckém parku a opravíme v něm cesty
 • zřídíme pozici městského urbanisty

I nadále budeme podporovat:

 • aktivní spolupráci s obyvateli, zástupci skupin, sdružení, institucí ve městě /školy, školky, centra, atd./ při plánování kulturního programu s cílem vytváření nových tradic
 • revitalizaci a rekonstrukci již funkčních kulturních prostor: stálého kina na náměstí, letního kina, muzea

Rodinný život

 • budeme pružně reagovat na potřeby počtu míst ve školských zařízeních
 • navýšíme financování školských zařízení a pravidelně se budeme setkávat s řediteli škol
 • budeme finančně zvýhodňovat pronájem městských prostor veřejně prospěšným institucím
 • zřídíme stravovací komisi, která bude pravidelně řešit kvalitu nabídky školního stravování
 • budeme udržovat a rozšiřovat dětská hřiště

i nadále budeme podporovat:

 • navýšení kapacit MŠ flexibilní formou
 • navýšení  kapacit ZUŠ /rozšíření do dalších městských prostor/

Sportovní život

 • budeme prosazovat projekt výstavby městské sportovní haly s parametry vyhovujícími k pořádání oficiálních zápasů v sálových sportech s využitím pro školy i veřejnost
 • navýšíme rozpočet fondu sportu
 • zřídíme rekreační zónu u Labe
 • rekonstrukci tělocvičny u ZŠ T.G.M. v Litoli

i nadále budeme podporovat:

 • revitalizace městských sportovišť a jejich aktivní údržbu / hřiště u nové školy /
 • aktivity místních sportovních sdružení

Občanský život

 • aktivní podpora místních spolků a občanských aktivit je naší prioritou
 • podpoříme podnikání místních drobných živnostníků
 • zavedeme pravidelnou drobnou údržbu majetku města, jeho úklid i údržbu zeleně
 • zvýšíme bezpečnost města
 • budeme aktivně spolupracovat s hasiči
 • změníme územní plán tak, aby reflektoval potřeby kvalitního života občanů
 • prosadíme vyhlášení soutěže na revitalizaci Husova náměstí tak, aby sloužilo jako reprezentativní centrum města

podařilo se nám:

 • zvýhodněný pronájem či prodej bývalé pískovny v Litoli místním organizacím
 • ochránit zeleň ve městě a zrušit nákladní přístav na Labi v územním plánu
 • prosadit zákaz podomního prodeje

Život v pohybu

 • zpracujeme dopravní generel (tj. komplexní vyhodnocení dopravní infrastruktury ve městě a navrhnutí vhodných variant řešení do budoucna)
 • prosadíme bezpečný pohyb cyklistů po městě a jeho okolí vč. zajištění parkování kol na nádraží
 • chceme bezbariérové město
 • budeme hledat řešení neutěšené parkovací situace ve městě v době konání výstav
 • podpoříme informační systém a zázemí pro navštěvníky města tak, aby se Lysá nad Labem stala atraktivní výletní destinací

 

i nadále budeme podporovat:

 • výkup pozemků a dostavbu obchvatu města

Důstojný život

 • podporujeme výstavbu domova pro seniory
 • zapojíme seniory do života ve městě

 

Hlavním nástrojem naší politiky je selský rozum. Jsme pro inteligentní, ohleduplná řešení, reflektující potřeby občanů.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Kulturne. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.