Podporují nás

Doc. PhDr. Eduard Droberjar,Ph.D – proděkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
a mimořádný profesor archeologie Univerzity Marie Curie-Sklodowské v Lublinu,
 Litolák

„Jako obyvatel Lysé nad Labem si přeji ve svém městě kulturní a slušné prostředí, které navazuje na bohatou tradici. Proto budu v nadcházejících komunálních volbách podporovat a volit sdružení nezávislých kandidátů KULTURNĚ! Doufám, že s jejich pomocí bude naše město ještě více vzkvétat a bude pro všechny své obyvatele příjemné ke spokojenému životu.“

Miroslav Hloucal- trumpetista, hudební skladatel, nositel mnoha hudebních ocenění, Lysák

 

 

Vít Andršt – učitel hry na dechové nástroje, hudební skladatel, nositel mnoha hudebních oceněníLysák