Medailonky kandidátů 2014

K_2014_1

1) Ing. Petr Eliška – učitel

 

V Lysé nad Labem žiji od dětství, kdy se můj otec stal ředitelem Základní školy v Litoli. Díky své rodině, ve které převládá učitelská profese, i díky školnímu prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, mi byly vštípeny pevné životní hodnoty a určité morální zásady. Rodina mě formovala i při výběru zaměstnání, působím jako učitel anglického jazyka a informatiky na Hotelové škole v Poděbradech. Učení mě baví a zároveň uspokojuje mé odhodlání dělat v životě smysluplné věci.
Rád bych se spolupodílel na vedení města, které se s rozumem rozvíjí, aktivně podporuje rodiny a občany všech věkových kategorií, nabízí zdravé sportovní, kulturní i podnikatelské prostředí, a kde jsou kvalitní dostupné služby pro občany samozřejmostí.
Letos jsem úspěšně ukončil inženýrské studium v oblasti managementu cestovního ruchu. Ve své diplomové práci jsem se věnoval možnosti, jakým způsobem využít potenciál cestovního ruchu našeho mikroregionu s centrem v našem městě tak, aby z toho občané profitovali a kvalita života v území se zvýšila. Že je možné reálně věci měnit ku prospěchu občanů ve městě, jsem si mimo jiné ověřil, když se nám s kolegy z Kulturně! podařilo zapojit občany do řešení sporných částí územního plánu nebo když byl na základě mého návrhu zákázán podomní prodej ve městě.
K mým zálibám patří hraní v kapele, rybaření (jsem členem MO ČRS Lysá nad Labem), navštěvy kulturních a sportovních akcí, mezi které patří i fotbalové zápasy litolských Sršňů. Sám aktivně hraji florbal a badminton, které bohužel musíme jezdit hrát do okolních měst, protože naše město sportovní halu s potřebnými parametry nemá.
Na základě mého přání je vždy u hlasování na zasedání zastupitelstva uvedeno moje jméno. V případě mého zvolení budu rád v transparentní a konstruktivní politice pokračovat.

 

K_2014_2

2) Matěj Kodeš – bublinář, držitel mnoha světových rekordů

 

V Lysé nad Labem žiji většinu svého života a aktivně se zajímám o to, co se v mém městě děje. Již čtvrtým rokem zastávám práva občanů jako člen Kontrolního výboru a nyní kandiduji do zastupitelstva. Mým cílem není získat „teplé místečko na úřadě“, ale možnost přispět k rozvoji a prospěchu města. Chtěl bych dosáhnout toho, aby se občané vraceli po práci s chutí do našeho města, ať již ze své kanceláře v Praze anebo třeba z druhého konce světa a považovali Lysou nejen za místo k přespání, ale za svůj opravdový domov.
V tuto chvíli vnímám prostory pro zlepšení, ať už v rekonstrukci ulic, zlepšení občanské vybavenosti, založení kulturních tradic, nebo obnovení kulturního věhlasu. Dosud se nepodařilo využít veškerého potenciálu, který v sobě naše město má a díky němuž by se Lysá nad Labem mohla stát vyhledávaným centrem regionu.
Zasadím se o to, aby radnice efektivně a transparentně spravovala svůj majetek, byla přístupná všem a jednala v nejlepším zájmu občanů, nikoliv jednotlivců. Vždy budu prosazovat to, aby občané mohli mluvit do dění v Lysé, mohli se vyjadřovat k velkým projektům a jejich názor byl při dalších rozhodováních zohledněn. Radnice a zvolení zastupitelé se mají starat o náš domov, pracovat společně na jeho rozvoji a budovat příjemné a kulturní město i pro budoucí generace.

 

K_2014_3

3) Ing. Jan Marek – IT specialista

 

Od narození tělem i duší Lysák, pracuji v Praze u mezinárodní kosmetické firmy. Z Lysé se mi nechce, ale nechci se ani stydět za to, co se v Lysé děje. Chtěl bych mít možnost kdykoliv se projít po zámeckém parku, chtěl bych jasné a transparentní nakládání s mými penězi/daněmi ve městě, chtěl bych, aby se Lysá nestala pouhým anonymním pražským satelitem bez kulturního života, chtěl bych urbanisticky vedený rozvoj města a ne parkoviště na náměstí, chtěl bych, aby moje děti prožily v Lysé stejně šťastné dětství jako já… Chcete to také?

 

 

K_2014_4

4) Ing. Jitka Fialová – referentka investic

 

Do Lysé nad Labem jsme se s manželem a dcerou přistěhovali v roce 1998, kde jsme zakoupili rodinný dům v Litoli. V roce 2000 se nám narodila druhá dcera. Celou dobu se intenzivně zajímám o dění v Lysé. Od roku 2008 do roku 2010 jsem byla kronikářkou města. Během mé pracovní kariéry jsem získala zkušenosti ve stavebních firmách, na odboru výstavby na městském úřadě v Nymburce a nyní pracuji na investičním oddělení Národního památkového ústavu, kde mám na starosti opravy hradů a zámků ve středních Čechách. Zde jsem za šest let získala velké znalosti ohledně řízení velkých stavebních zakázek, včetně zadávání veřejných zakázek. Všechny své získané zkušenosti bych chtěla použít při budování a rozvoji našeho města. K mým koníčkům patří historie, architektura, četba a procházky s rodinou a naší fenkou Bessi.

 

K_2014_5

5) Mgr. Olga Kovaříková, Ph.D. – hudebnice, historička, knihovnice na mateřské dovolené

 

Do Lysé jsem se přistěhovala v roce 2007, od té doby se nám s manželem narodily dvě děti. I proto mi není lhostejné, jakým směrem se bude město rozvíjet. V předchozích třech letech jsem hájila občanské zájmy v Kulturní komisi. Prioritou je pro mě zlepšení vzájemné komunikace ve městě, především mezi úřadem a občany. Tohoto zlepšení lze dosáhnout jednoduchým pravidlem „vyslechnout a být vyslyšen“. Je jasné, že hledání kompromisů je nutností, ale může být provázeno kulturním jednáním, dobrou informovaností všech zúčastněných stran a poctivým a včasným vysvětlováním konkrétní problematiky. Podpořím všechny, kteří chtějí přispět svými znalostmi a dovednostmi ku zlepšení života ve městě. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu, před rodičovskou dovolenou jsem pracovala jako knihovnice na hudebním oddělení Národní knihovny v Praze, letos jsem úspěšně ukončila doktorské studium v oboru historie a nepřetržitě se věnuji hudbě.

 

8) MVDr. Jan Kořínek

Patřím mezi dříve narozené, pocházím z Moravy. Celý život jsem pracoval jako vojenský veterinární lékař. Občanem města Lysé nad Labem jsem od roku 1970. Města, které mne i manželku uchvátilo barokními poklady v překrásné krajině Polabí. Svůj vztah k těmto klenotům jsme ztvárnili v drobných publikacích, doposud poskytovaných návštěvníkům města i samotným místním občanům. Po skončení aktivní vojenské služby jsem nastoupil jako pracovník sociálních služeb do místního Domova Na Zámku. Věnoval jsem maximální péči všem klientům se snahou zapojit je do procesu aktivního stárnutí a trénování paměti. K tomu jsem zpíval a přehrával na klávesách písně jejich mládí a vyvolával tak vzpomínky zakleté do písniček. Nejinak tomu bylo při mém organizování společenských her, stejně jako univerzity volného času, kde lekce vedla manželka. Byla to bohatá tvůrčí činnost, kterou jsem se snažil zdokumentovat v jednoduchých a přehledných „kronikách“, tvořených především vlastnoručně pořízenými fotografiemi. Po získaných bohatých zkušenostech z práce se seniory, stejně jako ze studijních poznatků a dokumentace krás lyského baroka a historie, je mi svým zaměřením velice blízké hnutí „KULTURNĚ“ se svým volebním programem. Proto se zapojuji do společné práce jejich kandidátů a příznivců a chci pro Lysou vykonat ještě mnohé v oblasti kultury, propagace města, aktivního stárnutí seniorů a řešení výstavby jejich nového domova.

.

12) Martina Zachariášová – referentka

Do Lysé jsme se s manželem přestěhovali před patnácti lety z Prahy. Připadala nám jako ideální místo pro život. Přestože jsme tady neznali vůbec nikoho, město nás přijalo vlídně a zanedlouho se naše rodina rozrostla. Účastnila jsem se organizování a pomáhala při pořádání akcí občanského sdružení Empatie (v současné době je jejím nástupcem MC Parníček). Troufám si říci, že při nástupu dětí do školy jsme spolu s několika maminkami docílily toho, že vznikla družina při ZŠ B. Hrozného. Do té doby děti z této školy samy přecházely do družiny na ZŠ J.A.Komenského. Dnes to již nikoho ani nenapadne, že před několika lety družina na jedné ze škol nebyla… Také bych ráda viděla zlepšení školního stravování, dlouhá léta pod záštitou firmy Eurest… Tady se bohužel nepodařilo vůbec nic. Vždy pouze krátkodobé zlepšení. Ale nakonec pozitivně – vloni jsem na vlastní kůži zjistila, že když se chce, věc se podaří. To když za mnou přišel syn, že v jiných městech mají venkovní posilovací hřiště, proč něco takového není i u nás v Lysé. Trochu jsem mu pomohla v tom, na koho by se asi mohl obrátit (na zastupitele za KULTURNĚ!), udělal, vykomunikoval, a výsledkem je dnes již funkční a mládeží plně využívané venkovní hřiště s posilovacími prvky u hřiště ZŠ Komenského.